Zárónyilatkozat


Mi, a világ minden pontjáról összegyülekezett 


protestáns egyházak képviselői, ezennel kifejezésre juttatjuk:
- Isten iránti hálával tekintünk a Reformáció 500. évfordulójának megemlékezésére és megünneplésére, mely lehetőséget kínált a közös protestáns hit és együvé tartozás kifejezésére.
- Hálát adunk a Reformáció életmegújító hatásáért, melyet magyar nemzetünkre gyakorolt.
- Örömünket fejezzük ki a tekintetben, hogy a szétszakadozottság ellenére egyek vagyunk, hitünkben és magyarságtudatunkban pedig az egység munkálásának gyümölcseit tapasztaljuk.
- Jóleső érzéssel tekintünk a jelenlegi magyar kormány nemzetpolitikájára, ezen belül a diaszpórában élő magyar közösségekkel való törődésre és azon törekvésekre, melyek hosszú távon biztosítani kívánják a világ magyarságának fennmaradását és gyarapodását.
- Kifejezésre juttatjuk aggodalmunkat, együttérzésünket a Kárpát-medencében és azon kívül élő, nehézségekkel küzdő protestáns testvéreinkért és magyar közösségeinkért.
- E jeles ünnep alkalmából, mi a konferencia résztvevői elkötelezzük magunkat keresztyén hitünk folyamatos megújítására, az egység további munkálására, Krisztus iránti hűségünkre és Anyaszentegyházának építésére.
Hitvalló elődeink példáját követve, reménységgel tekintünk a jövő felé, hogy az elkövetkező nemzedékek is örömmel fogják szolgálni Krisztus és a Reformáció ügyét.

Soli Deo Gloria!


Niagara Falls, Canada, 2017. június 9.


klikk ide nagyításért - click for enlargement click here for the enlargement of the ad below